Brugervilkår

Med en brugerkonto får du adgang til en række tjenester på robodove.dk. Disse brugervilkår beskriver i dit ansvar og robodove.dk mulighed for at benytte det indhold, du bidrager med.

Din brugerkonto
Når du opretter en brugerkonto på robodove.dk, accepterer du disse brugerbetingelser.

Benyt dit fulde, korrekte navn
Du skal benytte dit fulde, korrekte navn, når du opretter en brugerkonto. Har vi mistanke om, at du bruger et andet navn, beder vi dig dokumentere dit navn. Ved manglende dokumentation lukker vi din brugerkonto. Du må ikke afgive nogen form for oplysninger om andre end dig selv.

Benyt en fungerende e-mail-adresse
Du skal benytte en fungerende e-mail-adresse, når du opretter en brugerkonto. Du vil løbende modtage mails på denne e-mail-adresse – eksempelvis i forbindelse med, at du har glemt din adgangskode, ved notifikationer fra Robodove eller hvis vi lancerer nye funktioner. Vi forbeholder os ret til at lukke eller spærre din konto, hvis reglerne ikke efterleves.
Du kan bede om at få din brugerprofil lukket ved at skrive til info@robodove.dk.

Din brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre
En brugerkonto er din personlige adgang til robodove.dk og er knyttet til dit navn. Du må derfor ikke dele dit login med andre. En overtrædelse kan føre til, at vi lukker din brugerkonto.

Dit ansvar
Du har selv ansvar for det indhold, du bidrager med.
En brugerkonto giver adgang til at bidrage med indhold på robodove.dk, blandt andet i form af tekst og fotos. Du er selv ansvarlig for, at det indhold, du bidrager med, overholder gældende dansk lovgivning.
Herunder er du bl.a. selv ansvarlig for, at dit indhold ikke indeholder injurier eller krænker andres ophavsret. Alt indhold er som udgangspunkt dækket af ophavsret, så du skal være ophavsmand til det indhold, du bidrager med, eller citere inden for Ophavsretslovens rammer for god citatskik. Såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket hans rettigheder eller lignende, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand. Strafbare forhold vil blive politianmeldt.
Du må ikke uploade pornografisk, eller andre former for stødende materiale, herunder materiale med voldeligt indhold. Vi forbeholdes os ret til at fjerne ethvert materiale, herunder også af kapacitetsmæssige hensyn m.v.
Du skal overholde alle retningslinjer for tekst og billeder m.v., og vi forbeholder os at slette din brugerkonto og spærre for adgang til at oprette en ny, hvis du overtræder nogen regel.
Du er selv ansvarlig for at gemme det indhold du lægger op. Vi påtager os intet ansvar for det indhold, du lægger ind, herunder om det slettes, kan genskabes m.v.

Det indhold, du bidrager med
Robodove.dk kan også bruge dit indhold andre steder.
Du bevarer ophavsretten til det indhold, du bidrager med, men giver samtidig robodove.dk ret til vederlagsfrit at benytte indholdet. Det indhold, du bidrager med på robodove.dk, kan således også blive brugt kommercielt i robodove.dk markedsføringsmateriale.

Du må ikke bidrage med reklame
Du må ikke benytte robodove.dk til reklame for eget firma eller andet indhold, der har karakter af reklamebudskaber.

Sørg for at også have en lokal kopi af indhold, du vil bevare Robodove.dk forbeholder sig ret til uden grund at fjerne indhold, du bidrager med og kan ikke garantere, at det bevares. Sørg derfor for selv at have en lokal kopi af indhold, du vil være sikker på at bevare.

Nyhedsbreve
Når du tilmelder dig på robodove.dk, accepterer du også at modtage infomails fra robodove.dk, og du accepterer, at robodove.dk må kontakte dig om analyser, nyheder, tilbud mv. via telefon, sms og e-mail.
Der tages forbehold for ændring af brugervilkårene, og det er de til enhver tid tilgængelige vilkår der er gældende. Hvis der laves væsentlige ændringer i brugervilkårene, vil vi orientere herom.


Senest opdateret 27. Januar 2018